روش ها و مراحل تحقیقات بازار – قسمت اول

در وضعیت کنونی با وجود رقابت در صنایع مختلف، مشتریان به موجب جمع آوری اطلاعات آنلاین توان زیادی در تصمیم‌گیری برای خرید دارند. با این توصیف آیا شما تا کنون به میزان مطابقت برنامه بازاریابی خود و تصمیم‌گیری‌های مشتریان در خرید توجه کرده‌اید؟ در این مبحث:
درباره تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار بحث خواهیم کرد. این ها دو اصطلاح جدا از همند ولی در حوزه مارکتینگ توسط بازاریابان به جای یکدیگر نیز استفاده می شوند.