ایده پرداز


هر چیزی که بتوان فکرش را کرد و به آن باور داشت، دست یافتنی است


ایده ها آسان هستند و اجرای آن ها دشوار! حتی اگر بهترین ایده ها در ذهن شما شکل بگیرد، چگونه اجرا کردن آن ها بسیار مهم است؛ برای اجرایی کردن ایده ها، تیم خوب و با انگیزه، راهنمای با تجربه و پشتوانه‌ی کافی از فاکتور های اساسی محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل سنجیده سعی کرده امکان ساختن تیم با تخصص کافی، داشتن مربی آشنا با پیچیدگی های راه و بدست آوردن سرمایه‌ی مورد نیاز را برای تیم ها فراهم کند. تمام مراحلی که تیم ها در سنجیده طی می‌کنند به طور مختصر در شکل زیر شرح داده شده:

innovatorway

اگر ایده‌پرداز هستید و برای تحقق بخشیدن به رویای خود آماده‌اید؛ برای پیوستن به خانواده‌ی سنجیده فرم اولیه‌ی زیر را پر کنید:

Valid
لطفا فرم مربوطه را پر نمایید
Valid
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
Valid
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید
Valid
لطفا نام پروژه خود را وارد کنید

تولید و صنعت خدمات زیرساخت سایر