دوره آموزشی کاربرد های SQL در دیتاساینس و برنامه نویسی

هدف دوره آشنایی شرکت کنندگان با مباحث ایجاد پایگاه داده، وارد کردن داده ها و فیلترینگ هوشمند در پایگاه و ایجاد توانایی در آن ها برای به کار بردن این مباحث است. در راستای این هدف پس از آشنایی های اولیه، به شرکت کنندگان پروژه‌ای عملی محول می‌شود.