مفهوم Minimum Viable Product

اخیرا اصطلاح MVP – محصول قابل استفاده تقلیل یافته – زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما بسیاری از مردم در باره ی مفهوم آن دچار سوء تفاهم می‌شوند. سنجیده در این مطلب کوتاه قصد دارد به مفهوم MVP بپردازد.

روش ها و مراحل تحقیقات بازار – قسمت سوم

در وضعیت کنونی  با وجود رقابت در صنایع مختلف، مشتریان به موجب جمع آوری اطلاعات آنلاین توان زیادی در تصمیم‌گیری برای خرید دارند. با این توصیف آیا شما تا کنون به میزان مطابقت برنامه بازاریابی خود و تصمیم‌گیری‌های مشتریان در خرید توجه کرده‌اید؟ در این مبحث:
به انواع روش های تحقیقات بازار خواهیم پرداخت.

نقشه کسب و کار (Business Model)

چیستی: در حقیقت تعریف جامعی و مشترکی از نقشه کسب و کار (business model ) وجود ندارد. اما در یک تعریف مرسوم و نسبتا دقیق که در واژه‌نامه بیزینسی دانشگاه هاروارد ذکر شده “نقشه کسب و کار یک روش استاندارد برای نحوه فعالیت یک کسب و کار در مسیر موفقیت است.” در واقع هدف از …

روش ها و مراحل تحقیقات بازار – قسمت دوم

در وضعیت کنونی  با وجود رقابت در صنایع مختلف، مشتریان به موجب جمع آوری اطلاعات آنلاین توان زیادی در تصمیم‌گیری برای خرید دارند. با این توصیف آیا شما تا کنون به میزان مطابقت برنامه بازاریابی خود و تصمیم‌گیری‌های مشتریان در خرید توجه کرده‌اید؟
در این مبحث:
به کلیه‌ی سوالاتی که تحقیقات بازار می‌تواند پاسخ دهد شود می‌پردازیم.

15 نکته در انتخاب نام استارتاپ

عشق در نگاه اول؛ همیشه هم بحث احساسی نیست، نام تجاری شما اولین تاثیر شرکت شما روی مشتری/شریک بالقوه هست. این موضوع انتخاب نام تجاری رو یکی از مهمترین وظایف مرحله پیش شتابدهی میکنه، با توجه به حجم زیاد وظایف در دوره پیش شتابدهی و شتابدهی یکی از چالش های مهم استارت آپ ها انتخاب …

روش ها و مراحل تحقیقات بازار – قسمت اول

در وضعیت کنونی با وجود رقابت در صنایع مختلف، مشتریان به موجب جمع آوری اطلاعات آنلاین توان زیادی در تصمیم‌گیری برای خرید دارند. با این توصیف آیا شما تا کنون به میزان مطابقت برنامه بازاریابی خود و تصمیم‌گیری‌های مشتریان در خرید توجه کرده‌اید؟ در این مبحث:
درباره تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار بحث خواهیم کرد. این ها دو اصطلاح جدا از همند ولی در حوزه مارکتینگ توسط بازاریابان به جای یکدیگر نیز استفاده می شوند.