سبک زندگی قرنطینه

در این روز هایی که برای قطع کردن شیوع ویروس کرونا بهتر است در خانه بمانیم؛  قرنطینه سبک زندگی خیلی از ما را تغیبر داده است. در این پست قصد داریم پلتفرم هایی که ممکن است در این دوران مفید باشد را معرفی کنیم.