10 نکته برای پیشگیری از ویروس کرونا در محل کار

در این روز هایی که به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بیشتر کسب و کار ها و مشاغل تعطیل شده اند؛ همچنان افرادی هستند که ناچار باید در محل کار حضور داشته باشند. برای پیشگیری از شیوع این بیماری بهتر است موارد زیر در محل کار رعایت شود تا بتوان در محیطی سالم کار خود را پیش برد.