هر چیزی که بتوان فکرش را کرد و به آن باور داشت، دست یافتنی است!


ایده ها آسان هستند و اجرای آن ها دشوار! حتی اگر بهترین ایده ها در ذهن شما شکل بگیرد، چگونه اجرا کردن آن ها بسیار مهم است؛ برای اجرایی کردن ایده ها، تیم خوب و با انگیزه، راهنمای با تجربه و پشتوانه‌ی کافی از فاکتور های اساسی محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل سنجیده سعی کرده امکان ساختن تیم با تخصص کافی، داشتن مربی آشنا با پیچیدگی های راه و بدست آوردن سرمایه‌ی مورد نیاز را برای تیم ها فراهم کند.
تمام مراحلی که تیم ها در سنجیده طی می‌کنند به طور مختصر در شکل زیر شرح داده شده:

اگر ایده‌پرداز هستید و برای تحقق بخشیدن به رویای خود آماده‌اید؛ برای پیوستن به خانواده‌ی سنجیده فرم اولیه‌ی زیر را پر کنید: