خبرنـــامه

موقعیت شغلی رشته مهندسی عمران در شتابدهنده سنجیده
شتابدهنده سنجیده با همکاری یکی از هولدینگ های مطرح ایران به منظور جذب نیرو برای مشارکت در پروژه در یکی از استارتاپ های حوزه مهندسی عمران، از افراد باانگیزه و...
پذیرش استارتاپ ها در شتابدهنده ها بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ - قسمت پنجم: چگونه طرح کسب و کار بنویسیم؟
در قسمت چهارم از سری «پذیرش استارتاپ ها در شتابدهنده ها» به معرفی کلی از بیزنس پلن یا طرح کسب و کار پرداختیم. در این قسمت قصد داریم به تشریح قسمت های آن بپردازیم. در...
معماری سازمانی چیست؟ تعریف و بررسی EA در خبرنامه سنجیده
اگر شما دارای یک یا چند کسب و کار هستید قطعا این واقع را می‌دانید که اکوسیستم کسب و کار هر روز پیچیده‌تر می‌شود و شرکت شما مجبور است خود را تغییر دهد تا در آینده...
پذیرش استارتاپ ها در شتابدهنده ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ - قسمت چهارم: بیزنس پلن یا طرح کسب و کار چیست؟
همان طور که در قسمت سوم سری مطلب پذیرش استارتاپ ها در شتابدهنده ها گفته شد، بوم مدل کسب و کار و طرح کسب و کار دو موردی هستند که بودن آن ها احتمال موفقیت پذیرش در...
کارآفرین کیست؟ - به مناسبت سوم اردیبهشت ماه روز ملی کارآفرینی
امروز سوم اردیبهشت ماه، روز ملی کارآفرین هست. در جامعه سنجیده کارآفرینان زیادی وجود دارند که هر روز تلاش زیادی می‌کنند تا خودشان و تیم‌شان را ارتقا دهند. دنیای...
پذیرش استارتاپ ها در شتابدهنده ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ (قسمت سوم: بیزنس مدل)
هر ایده و استارتاپ در ابتدای کار نیاز به تهیه دو مورد اساسی دارد: بوم مدل کسب و کار و نقشه کسب و کار درواقع باتوجه به تجربیات ما استارتاپ ها یا ایده هایی که به طور...