خبرنـــامه

15 نکته در انتخاب نام استارتاپ
عشق در نگاه اول؛ همیشه هم بحث احساسی نیست، نام تجاری شما اولین تاثیر شرکت شما روی مشتری/شریک بالقوه هست. این موضوع، انتخاب نام تجاری رو یکی از مهمترین وظایف مرحله پیش...
10 نکته برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در محل کار
در این روز هایی که به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بیشتر کسب و کار ها و مشاغل تعطیل شده اند؛ همچنان افرادی هستند که ناچار باید در محل کار حضور داشته باشند. برای...
4 راه برای کاهش زیان کسب و کار ها در تعطیلی های ویروس کرونا
با گسترش موج جدید شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار ها تعطیل شده و ضرر کرده اند. در این مقاله سعی شده به راه های موجود برای کاهش زیان کسب و کار ها پرداخته شود.
چنگال بسته شد!
استارتاپ چنگال در روز سه شنبه، دهم دی ماه 98، به فعالیت خود خاتمه داد.
بزرگترین اشتباهات مؤسسان استارتاپ
مؤسسان استارتاپ در آغاز کارشان ممکن است دچار اشتباهات متعددی شوند، اشتباهاتی که برخی از آنها غیر قابل جبران می باشند. آنها در راه رسیدن به هدف با مشکلات زیادی دست و...
راهنمای بازاریابی استارتاپ ها
برای استارتاپ هایی که در اول راه می باشند، بازاریابی امری مهم تلقی می شود که می‌تواند مرز میان موفقیت و شکست آن‌ها باشد. به طور کلی بازاریابی استارتاپ ها به نوعی...