خبرنـــامه

راهنمای بازاریابی استارتاپ ها
برای استارتاپ هایی که در اول راه می باشند، بازاریابی امری مهم تلقی می شود که می‌تواند مرز میان موفقیت و شکست آن‌ها باشد. به طور کلی بازاریابی استارتاپ ها به نوعی...
5 قانون برای تأمین مالی استارتاپ ها
برای این که استارتاپ ها بتوانند با سرمایه گذاران پیرامون تأمین مالی مذاکره کنند، علاوه برارائه ایده باید نشان دهند که توان عملیاتی کردن آن را دارند. در این مطلب به...