>
>
قوانین بهداشتی شتابدهنده سنجیده در دوران کرونا

قوانین بهداشتی شتابدهنده سنجیده در دوران کرونا

خبرنامه

باتوجه به شیوع ویروس کرونا و الزام حفظ سلامت کارکنان شتابدهنده و شرکت کنندگان در دوره های حضوری سنجیده، کادر اجرایی شتابدهنده سنجیده وظیفه خود می‌داند تا قوانین بهداشتی حضور در محل کار و مکان های برگزاری رویداد ها را اعلام کرده و تحقق بخشد. در این مطلب به شرح این قوانین می‌پردازیم.

قوانین بهداشتی حضور در شتابدهنده سنجیده:

 • هنگام ورود به سنجیده دست های خود را ضد عفونی کنید.
 • همچنین در هنگام ورود گوشی و وسایل جانبی خود را با الکل ضد عفونی کنید.
 • فاصله 1 الی 2 متر را با دیگران رعایت کنید.
 • از وسایل مشترک(خودکار، کاغذ و ...) استفاده نکنید.
 • سعی کنید پیش از شروع به کار تجهیزات خود را ضدعفونی کنید.
 • برای استفاده از "چای ساز"، "یخچال" و "مایکروویو" از دستمال کاغذی استفاده کنید.
 • برای صرف غذا از قاشق چنگال و ظرف شخصی استفاده کنید.
 • برای نوشیدن از لیوان شخصی استفاده کنید.
 • پیش از صرف هر نوع خوراکی دست های خود را ضد عفونی کنید.
 • پس از استفاده از سرویس بهداشتی درب آن را باز بگذارید.
 • قوانین بهداشتی شرکت در رویداد های حضوری شتابدهنده سنجیده:

 • در هنگام ورود به محل برگزاری دست ها و وسایل خود را ضدعفونی کنید.
 • در جایگاه هایی که تیم اجرایی شتابدهنده تدارک دیده مستقر شوید تا فاصله اجتماعی رعایت شود.
 • در هنگام حضور در رویداد ماسک به همراه داشته باشید.
 • از وسایل مشترک(خودکار، کاغذ و ...) استفاده نکنید.
 • برای نوشیدن لیوان شخصی به همراه داشته باشید و یا از لیوان هایی که تیم اجرایی در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید.
 • اگر در تایم استراحت رویدادی خوراکی به همراه دارید حتما قبل از مصرف دستان خود را ضدعفونی کرده و از تیم اجرایی بخواهید تا در محلی مخصوص خوردن و نوشیدن شما را مستقر کنند.
 • این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
  کپی
  لینک