فرم قرارداد مدرسین سنجیده

لطفا جهت همکاری با شتابدهنده سنجیده فرم زیر را پر کرده و بعد از مطالعه کامل قوانین آنرا را ارسال نمایید.

لطفا فرم مربوطه را پر نمایید
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا حوزه فعالیت خود را وارد نمایید
با قوانین موافقم
لطفا قرارداد را مطالعه کرده و تیک آنرا فعال نمایید