دانستن کافی نیست، باید دانسته‌هایمان را به کار ببریم


رسالت اصلی هر شتابدهنده بالفعل کردن توانایی های افرادی است که ایده های نوآورانه دارند. هنگامی که افراد در حوزه های مختلف با اهداف تجاری سازی ایده های خود به شتابدهنده رجوع می‌کنند؛ شتابدهنده پس از پذیرش ایده از افراد و تیم ها تا زمان عملی شدن ایده و ورود به بازار حمایت می‌کند. حمایت های شتابدهنده ها غالبا به صورت در اختیار گذاشتن فضای کاری، جذب سرمایه، منتورینگ و … است.

در کنار این خدمات عمومی که بیشتر شتابدهنده ها ارائه می‌دهند؛ شتابدهنده سنجیده با تشکیل یک جامعه مدرسین و در جهت برطرف کردن برخی از نیاز های آموزشی در فضای شتابدهنده و رشد تیم ها  با این جامعه همکاری می‌کند.

اگر مدرس هستید یا فکر می‌کنید می‌توانید در حوزه تدریس با شتابدهنده سنجیده همکاری کنید؛ برای پیوستن به جامعه مدرسین فرم زیر را پر کنید: