لیست تمامی رویدادها

Card image برگزارکننده
مدرسه طراحی سایت: از صفر تا صد طراحی سایت حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/7/5
 • ظرفیت باقی مانده: 0
 • هزینه دوره: 3,500,000 تومان  
 • برگزارکننده: شتابدهنده سنجیده
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه برنامه نویسی با C و C++ غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/7/27
 • ظرفیت باقی مانده: 50
 • هزینه دوره: 245,000 تومان  
 • برگزارکننده: دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه برنامه نویسی سمت سرور با SQL و PHP غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/7/27
 • ظرفیت باقی مانده: 50
 • هزینه دوره: 245,000 تومان  
 • برگزارکننده: دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه آموزشی طراحی تجربه و رابط کاربری حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - UI/UX
 • تاریخ برگزاری: 1399/6/22
 • ظرفیت باقی مانده: 0
 • هزینه دوره: 1,000,000 تومان  
 • برگزارکننده: شتابدهنده سنجیده
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
صفر تا صد طراحی سایت غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - طراحی سایت
 • تاریخ برگزاری: 1399/7/27
 • ظرفیت باقی مانده: 47
 • هزینه دوره: 750,000 تومان  
 • برگزارکننده: دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
صفر تا صد برنامه نویسی جاوا غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/7/27
 • ظرفیت باقی مانده: 50
 • هزینه دوره: 245,000 تومان  
 • برگزارکننده: دانشگاه تهران
مشاهده دوره