لیست تمامی رویدادها

Card image برگزارکننده
کارگاه مقدماتی هوش تجاری(Power BI) غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/30
 • ظرفیت باقی مانده: 18
 • هزینه دوره: 175,000 تومان  
 • برگزارکننده: گروه آموزشی شرکت علم داده ارزیاب
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه جامع پایتون غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - طراحی سایت
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • ظرفیت باقی مانده: 13
 • هزینه دوره: 660,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
صفر تا صد طراحی سایت غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - طراحی سایت
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • ظرفیت باقی مانده: 24
 • هزینه دوره: 1,100,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه جامع وردپرس و ووکامرس غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - طراحی سایت
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • ظرفیت باقی مانده: 14
 • هزینه دوره: 395,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه برنامه نویسی با C و C++ غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • ظرفیت باقی مانده: 15
 • هزینه دوره: 395,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه برنامه نویسی سمت سرور با SQL و PHP غیر حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • ظرفیت باقی مانده: 23
 • هزینه دوره: 395,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره