لیست تمامی رویدادها

Card image برگزارکننده
کارگاه مقاله نویسی ISI به زبان انگلیسی غیر حضوری
 • موضوع دوره: فرهنگی هنری - مقاله نویسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/11/24
 • ظرفیت باقی مانده: 32
 • هزینه دوره: 300,000 تومان  
 • برگزارکننده: احمد شریف زاده
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
وبینار جامع زبان عمومی(ویژه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد و دکتری) غیر حضوری
 • موضوع دوره: فرهنگی هنری - زبان انگلیسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/11/5
 • ظرفیت باقی مانده: 36
 • هزینه دوره: 500,000 تومان  
 • برگزارکننده: احمد شریف زاده
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
فن ترجمه مقالات از انگلیسی به فارسی غیر حضوری
 • موضوع دوره: فرهنگی هنری - زبان انگلیسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/11/23
 • ظرفیت باقی مانده: 47
 • هزینه دوره: 500,000 تومان  
 • برگزارکننده: احمد شریف زاده
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
وبینار نحوه جست و جو مقالات،مجلات، پایان نامه ها و موضوعات در سایت های داخلی و خارجی غیر حضوری
 • موضوع دوره: فرهنگی هنری - پژوهشی
 • تاریخ برگزاری: 1399/11/6
 • ظرفیت باقی مانده: 18
 • هزینه دوره: 19,000 تومان  
 • برگزارکننده: مرکز آموزش اساتید آنلاین
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
وبینار مهاجرت و پذیرش تحصیلی غیر حضوری
 • موضوع دوره: فرهنگی هنری - بورسیه تحصیلی
 • تاریخ برگزاری: 1399/10/29
 • ظرفیت باقی مانده: 2
 • هزینه دوره: 19,000 تومان  
 • برگزارکننده: مرکز آموزش اساتید آنلاین
مشاهده دوره