لیست تمامی رویدادها

Card image برگزارکننده
کارگاه برنامه نویسی با C و C++ غیر حضوری
  • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
  • تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 20 آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰
  • ظرفیت باقی مانده: 5
  • هزینه دوره: 395,000 تومان  
  • برگزارکننده:   کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه برنامه نویسی سمت سرور با SQL و PHP غیر حضوری
  • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
  • تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 20 آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰
  • ظرفیت باقی مانده: 5
  • هزینه دوره: 395,000 تومان  
  • برگزارکننده:   کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
صفر تا صد برنامه نویسی جاوا غیر حضوری
  • موضوع دوره: تکنولوژی - برنامه نویسی
  • تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 20 آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰
  • ظرفیت باقی مانده: 5
  • هزینه دوره: 395,000 تومان  
  • برگزارکننده:   کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
Card image برگزارکننده
کارگاه جامع سئو و دیجیتال مارکتینگ غیر حضوری
  • موضوع دوره: تکنولوژی - دیجیتال مارکتینگ و سئو
  • تاریخ برگزاری: پنج‌شنبه 20 آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰
  • ظرفیت باقی مانده: 14
  • هزینه دوره: 145,000 تومان  
  • برگزارکننده:   کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره