دوره صفر تا صد فتوشاپ حضوری

 • تاریخ برگزاری: 1399/5/9
 • زمان برگزاری: پنج شنبه 1399/05/09 ساعت 10:00
 • مکان برگزاری:
 • هزینه دوره: 1,000 تومان  
 • موضوع دوره: تکنولوژی-گرافیک
 • برگزارکننده: شتابدهنده سنجیده
ثبت نام دوره
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
فرم صحیح پست الکترونیکی خود را وارد کنید.
پر کردن این فیلد اجباری است، ورودی نباید از ظرفیت باقی مانده بیشتر باشد.
 • زمانبندی
 • شروع: پنج شنبه 1399/05/09 ساعت 10:00
 • پایان:پنج شنبه 1399/05/09 ساعت 17:30
 • ظرفیت باقیمانده
 • 0 نفر
 • برگزار کننده:
 • شتابدهنده سنجیده

توضیحات دوره


مدرس ها


سولات متداول


رویدادهای پیشنهادی

صفر تا صد برنامه نویسی جاوا
صفر تا صد برنامه نویسی جاوا حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • مکان برگزاری:
 • هزینه دوره: 395,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
کارگاه برنامه نویسی سمت سرور با SQL و PHP
کارگاه برنامه نویسی سمت سرور با SQL و PHP حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • مکان برگزاری:
 • هزینه دوره: 395,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره
کارگاه برنامه نویسی با C و C++
کارگاه برنامه نویسی با C و C++ حضوری
 • موضوع دوره: تکنولوژی
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • مکان برگزاری:
 • هزینه دوره: 395,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران دانشگاه تهران
مشاهده دوره