کارگاه جامع دیجیتال مارکتینگ و سئو غیر حضوری

 • تاریخ برگزاری: 1399/7/27
 • زمان برگزاری: 27 مهر ساعت 10
 • مکان برگزاری: تهران
 • هزینه دوره: 70,000 تومان  
 • موضوع دوره: کسب و کار-سئو
 • برگزارکننده: دانشگاه تهران
ثبت نام دوره
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
فرم صحیح پست الکترونیکی خود را وارد کنید.
پر کردن این فیلد اجباری است، ورودی نباید از ظرفیت باقی مانده بیشتر باشد.
 • زمانبندی
 • شروع: 27 مهر ساعت 10
 • پایان:1 آبان ساعت 18
 • ظرفیت باقیمانده
 • 0 نفر
 • برگزار کننده:
 • دانشگاه تهران

توضیحات دوره


مدرس ها


سولات متداول


رویدادهای پیشنهادی

کارگاه جامع دیجیتال مارکتینگ و سئو
کارگاه جامع دیجیتال مارکتینگ و سئو حضوری
 • موضوع دوره: کسب و کار
 • تاریخ برگزاری: 1400/2/9
 • مکان برگزاری:
 • هزینه دوره: 145,000 تومان  
 • برگزارکننده: کمپ پژوهشگران کامپیوتر دانشگاه تهران
مشاهده دوره