درباره سنجیده

investor

سنجیده فقط یک اسم نیست؛ یک خانواده ی بزرگ متشکل از متخصصان، سرمایه گذاران، ایده پردازان، مربی ها و حقوق دان هاست که از تابستان 1398 شروع به کار کرده است. هدف ما حمایت از کسب و کار های نوپا در زمینه های خدماتی، تولید و صنعت و زیرساخت و هموار سازی راه برای ورود آن ها به بازار و کاهش ریسک برای سرمایه گذاران است. چشم انداز سنجیده اجرایی کردن و به ثمر رساندن ایده ها در بهینه ترین و مناسب‌ترین زمان ممکن است. اگر ایده پردازید و به ایده‌‌ی خود باور دارید و یا سرمایه گذارید و می‌خواهید با سرمایه‌ی خود ارزش آفرینی کنید، کافی است با ما سنجیده عمل کنید!