کسب و کارهای شتابدهی شده سنجیده

استودیو معماری و دکوراسیون داخلی مهراز ژیوار

در کنار ژیوار ما را در ساخت رویا های خود یاری کنید touristy

استودیو معماری و دکوراسیون داخلی مهراز ژیوار فعالیت خود را در زمینه مهندسی معماری، معماری داخلی، و طراحی منظر شهری در سال 1394 آغاز نمود. این شرکت در راستای فعالیت حرفه ای معماری خود تا کنون پروژه های موفق متعددی را طراحی و اجرا کرده است. فعالیت های این استودیو در زمینه ارائه خدمات معماری و دکوراسیون داخل شامل مشاوره، طراحی و اجرا می باشد. هم اکنون ژیوار با هدف بازتاسیس به منظور توسعه ایده جدید خود در فرایند شتابدهی شتابدهنده سنجیده قرار دارد.

مشاهده سایت